Impressum, informatie omtrent aansprakelijkheid en bescherming van persoonsgegevens

 

Gegevens conform § 5 TMG (Telemediengesetz):

GL LUDEMANN Armaturen GmbH
Broichstraße 52
D-51109 Köln

Bedrijfsleider:

Eric Ludemann

Contact:

Telefoon: +49 (0) 221 - 93 35 34-0
Telefax: +49 (0) 221 - 93 35 34-29
E-mail: kontakt@ludemann.info

Vermelding handelsregister:

Registratiekantoor: Kantongerecht Keulen
Registernummer: HRB 46394

btw-nummer:

btw-nummer conform §27 a, Duitse wet op de omzetbelasting:
DE 121 980 807
 

Ontwerp, design & realisatie:

ABSTRAKT design
Wingertsheide 35a
D-51109 Köln

Telefoon: +49 (0) 22 04 - 30 36 55
E-mail: kontakt@abstrakt-design.de
Internet: www.abstrakt-design.de

« naar boven

Uitsluiting van aansprakelijkheid:

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze pagina's werd zeer zorgvuldig tot stand gebracht. De juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter niet garanderen. Als dienstenaanbieder zijn wij conform § 7 lid 1 TMG op deze pagina's volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud. Conform §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, doorgestuurde of opgeslagen externe informatie te bewaken of deze te onderzoeken aangaande omstandigheden die op onwettige activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven daarvan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop er wetenschap omtrent concrete rechtsschennis bestaat. Bij het bekend worden van desbetreffende rechtsschendingen zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe webpagina's van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze externe inhoud ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Voor de inhouden van de verlinkte sites is steeds de betreffende aanbieder of exploitant verantwoordelijk. De verlinkte sites worden op het tijdstip van de verlinking op mogelijke overtredingen van de wet gecontroleerd. Onwettige inhoud was op het tijdstip van verlinking niet zichtbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de verlinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten aangaande rechtsschennis niet redelijk. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitant van de site gemaakte inhoud en werken op deze sites vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elk andersoortig gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. vervaardiger noodzakelijk. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor particulier, niet-commercieel gebruik toegestaan. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant werd opgesteld, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Vooral de inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks schending van het auteursrecht vaststellen, verzoeken wij u ons hierop te attenderen. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij een dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Bescherming van persoonsgegevens

Het gebruik van onze website is in de regel zonder vermelding van persoonlijke gegevens mogelijk. Voor zover op onze sites persoonsgerichte gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden opgenomen, gebeurt dat zoveel mogelijk steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven.
Wij wijzen erop, dat gegevensoverdracht op internet (b.v. bij de communicatie per e-mail) hiaten v.w.b. de veiligheid behelzen kan. Volledige bescherming van de gegevens tegen gebruik door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de plicht tot impressum gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee uitdrukkelijk weersproken. De exploitanten van de sites behouden zich uitdrukkelijk voor gerechtelijke stappen te ondernemen, in geval van ongewenste toezending van reclame, bijvoorbeeld door spam-e-mails.

« naar boven

 

DE   |   EN   |   NL   |   FR

Contact   |   Sitemap   |   Impressum   |   AVV

Ludemann Y-Form Schmutzfänger