Ludemann filters: Geniaal gewoon – gewoon geniaal!

De meeste storingen en het uitvallen van condensatiepotten, drukregelaars en de meest uiteenlopende regel- en meetapparaten zijn het gevolg van het ontbreken van een geschikt filter dat vervuilingen door onzuiverheden als zand, roest etc. voorkomt.

Onze filters beschermen tegen dergelijke afzettingen en beveiligen daarmee uw investeringen en de productiviteit van uw installaties.

Ludemann filters zijn – dankzij allerlei soorten materiaal en speciale soorten bekleding – geschikt voor de meest uiteenlopende media zoals b.v. water, olie, perslucht en stoom. Ze kunnen horizontaal of verticaal in pijpleidingen worden ingebouwd. Daarbij is het raadzaam, voor en na het filter een afsluiter in te bouwen, om de zeef te kunnen reinigen.

Het medium stroomt via een zeef door het filter. De specifieke reinigingswerking van deze zeef is afhankelijk van de gekozen maaswijdte. Daarbij worden de vuildeeltjes door de zeef tegengehouden en verzameld. Bij het regelmatig reinigen van de zeef kunnen de vuildeeltjes die zich hebben afgezet dan gemakkelijk worden verwijderd. Verder zijn onze filters nagenoeg onderhoudsvrij en hebben ze geen speciale bediening o.i.d. nodig.

Op maat gemaakte bescherming voor uw industriële en bedrijfsmatige installaties

Onze filters beschermen industriële en bedrijfsmatige installaties langdurig tegen functiestoringen, die door binnengespoelde vuildeeltjes kunnen ontstaan Daardoor wordt de levensduur van de nageschakelde installatie aanzienlijk verhoogd en worden uw investeringen beschermd.

Bij de keuze van de aan uw eisen aangepaste filters ondersteunen wij u met onze ervaring en onze knowhow.

Ons leveringsprogramma is speciaal op de behoeftes van de volgende branches gericht:

 • Chemie / petrochemie
 • Techniek voor energiecentrales / warmtekrachtcentrales / kernenergiecentrales
 • Levensmiddelenindustrie
 • Marine-toepassingen
 • Olie- en gasindustrie
 • Papier- en celstofindustrie
 • Farmacie
 • Staalindustrie
 • Toepassingen met lage temperaturen
 • Drink- en afvalwaterbedrijven
 • Milieutechniek

Dankzij de voortdurende uitbreiding en de effectieve verdere ontwikkeling van onze producten kunnen wij ook in de toekomst op de individuele eisen van de industrie reageren en daarmee garanderen wij de volledige inzetbaarheid van uw installaties op lange termijn.

Chemie / Petrochemie
Technologie van krachtcentrales / Warmtekracht- & Kerncentrales
Levensmiddelenindustrie
Maritieme toepassingen
Olie- en gasindustrie
Pulp- en papierindustrie
Farmaceutische industrie
Staalindustrie
Toepassingen bij lage temperaturen
Drink- en afvalwatervoorziening
Milieutechniek

Eenvoudige montage en probleemloos onderhoud

Bedrijfsdruk conform DIN 2401 voor vloeistoffen, gassen en dampen

Wij wijzen uitdrukkelijk op de beperkingen van de materialen conform DIN 2401, blad 2, pagina 3.
Gietijzeren filter zijn niet goedgekeurd voor gebruik in de apparatuur volgens TRD 110.

PN Toelaatbare bedrijfsdruk in bar bij een temperatuur van °C
120 200 250 300 350 400 425 450 475 500 510 520 530 540 550
PN 6 6 5 4,5 3,6                      
PN 10 10 8 7 6                      
PN 16 16 13 11 10                      
PN 25 25 22 20 17 16 13                  
PN 40       40 38 36 35 34 33 29 24 19 15    
PN 63       63 61 58 57 56 53 47 40 32 25    
PN 100       100 95 91 89 87 82 74 62 49 38    
PN 160       160 153 146 142 139 132 118 100 79 62 46 35

Materiaalcontroles

Material certificaten moeten, indien gewenst, bij het verstrekken van een opdracht apart worden aangevraagd. De hierdoor ontstaande extra kosten worden in rekening gebracht.

Inbouw / montage

De filters met de zeefkorf naar beneden in stromingsrichting (zie de pijl op de behuizing) inbouwen.

Wij raden aan voor en achter het filter een afsluiter in te bouwen, om de zeef zonder lediging van de installatie te kunnen reinigen.

Vraag voor de inbouw in zuigleidingen onze speciale uitvoeringen aan a.u.b.

Onderhoud / reinigen van de zeef

De zeef moet op geregelde tijden, die van de vervuiling van het medium afhangen, worden gereinigd. Verder heeft het filter geen onderhoud nodig.

Stap 1: Het systeem sluiten

Bij alle onderhouds- en reinigingswerkzaamheden aan het filter de afsluiter voor en achter het filter sluiten, zodat er geen medium meer uit kan stromen en het filter niet meer onder druk staat.

Stap 2: Het filter ledigen

Waarschuwing: Voor dit werk moet het systeem absoluut drukvrij zijn!

Maak de afsluitstop met een geschikt werktuig los. Draai de afsluitstop er vervolgens voorzichtig uit en houd een geschikte bak gereed, waarmee uitstromende vloeistoffen opgevangen kunnen worden.

Stap 3: De afsluitflens verwijderen

Draai de moeren van de afsluitflens met een geschikt werktuig los. Let erop, dat de moeren kruiselings losgedraaid worden en ook weer kruiselings vast worden gedraaid, om scheeftrekken van het deksel te voorkomen.

Wanneer alle moeren van de schroeven gedraaid kunnen worden, kunt u het deksel er naar beneden toe afnemen. Houd ook hier een geschikte bak gereed, waarmee eruit lopende restvloeistoffen evt. opgevangen kunnen worden.

Stap 4: De zeef eruit halen

Wanneer het deksel verwijderd en de resterende vloeistof eruit gelopen is, kunt u de zeef ook gewoon naar beneden toe uit het filter trekken.

Stap 5: De zeef reinigen en op beschadigingen controleren

Afhankelijk van het doorstromingsmedium de zeef met water, speciale reinigingsvloeistof of een borstel van vuil en afzettingen ontdoen. Neem daarbij de bedrijfsmatige voorschriften aangaande milieubescherming en bedrijfsveiligheid in ach

Na het reinigen de zeef op evt. beschadigingen controleren.
Mochten er gaten in resp. beschadigingen aan de zeef zichtbaar zijn, dan moet de zeef worden vervangen! Na het reinigen mogen er uitsluitend weer onbeschadigde zeven worden ingezet.

Stap 6: De zeef plaatsen

Schuif de zeef weer voorzichtig langs onderen in het filter.

Haal de afdichting van het deksel eruit om deze voordat het filter weer gemonteerd wordt optisch te controleren.

Stap 7: De afdichting van het deksel controleren en plaatsen

Mocht de afdichting van het deksel beschadigingen vertonen, dient deze absoluut te worden vervangen. Alleen een absoluut optimale afdichting garandeert een betrouwbare afsluiting van het filter.

Wanneer de afdichting van het deksel onbeschadigd is, plaatst u deze in de betreffende groef direct in het filter - niet in het deksel!

Stap 8: De afsluitflens plaatsen en vastschroeven

Plaats dan de afsluitflens weer op het filter en schroef de moeren kruiselings op de afsluitende schroefdraad. Tot slot de moeren - kruiselings - met het voorgeschreven draaimoment (50 Nm) stevig aantrekken.

Denk er wel aan, dat ook de afsluitstop weer correct in het deksel moet worden geplaatst!

Stap 9: Het systeem in bedrijf stellen

Nadat het filter met succes is gereinigd/onderhouden, kunt u het systeem weer in bedrijf stellen, door eerst de achterste en vervolgens de voorste afsluiting langzaam te openen.